VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Otto Mikolajek

Gastroenterolog, Internista


  • 1990 - LF Univerzity Palackého v Olomouci
  • Dosažená odbornost: gastroenterologie, interní lékařství 
  • Diplom celoživotního vzdělávání 

Platné licence udělené lékařskou komorou: 

  1. K výkonu soukromé praxe a lektora v oboru: gastroenterologie, interní lékařství 
  2. Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru: gastroenterologie, vnitřní lékařství 
  3. Funkční licence pro léčebnou metodu ERCP a následné terapeutické výkony 
  4. Abdominální ultrasonografie
  5. Další specializované terapeutické endoskopické metody 
  6. Esofagogastroduodenoskopie
  7. Koloskopie a metoda endoskopické polypectomie